Cesta do (ne)známa

 

Organizátor

Lúč pre dieťa

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Veľká Británia Taunton, Birmingham, Londýn, Nemecko Mníchov, postupne vo všetkých krajinách

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.9.2023 do 30.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

700

Počet zasiahnutých

30 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Naša organizácia Lúč pre Dieťa dlhodobo pomáha deťom a rodičom v tých najťažších situáciách. V niektorých krajinách dochádza k neoprávneným odobratiam detí z biologických rodín. Návrat späť je náročný a veľmi zdĺhaví súdny proces. Našu organizáciu kontaktuje informatívne veľké množstvo rodičov ale aj detí nad 12 rokov.
Druhou skupinou sú rodičia, ktorý bojujú o odobraté deti a sú našimi klientmi viac ako jeden rok až sedem rokov.
Z praxe vyplýva, že by bolo oveľa jednoduchšie aj pre Slovensko umožniť nám formou prednášok, stretnutí, vysvetliť rozdiel života v zahraničí oproti Slovensku. Prvý najdôležitejší rozdiel je v sociálnych smerniciach. Každá krajina má svoje vlastné smernice, pravidlá.

Očakávaný prínos projektu

Prínos projektu bude:

Hlavným prínosom je poskytnúť prednášky Slovákom v zahraničí informatívne, aby predchádzali rizikám, ku ktorým nemusí dôjsť.
Účastníci prednášok budú vedieť správne komunikovať s úradmi v prípade kontaktu.
Projekt bude slúžiť ako prevencia. Každý účastník prednášky bude mať množstvo kontaktov v prípade potreby na koho sa majú obrátiť. Správny postup pri riešení ich danej situácie.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
20 832 € 0 € 29,76 € 0,69 € -

Žiadosť číslo 1168/SK/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com