Rekonštrukcia časti budovy Slovenského domu Matice slovenskej Radoš

 

Organizátor

Matica slovenska Radoš

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Radoš, Chorvátsko

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Finančné prostriedky budú použité na časť rekonštrukcie Slovenského domu matice Slovenskej na Radoši. Konkrétnejšie na rekonštrukciu interiéru a obnovu kompletnej elektroinštalácie.

Očakávaný prínos projektu

Vďaka inštitucionálnemu fungovania, kde je priestor na stretávanie a uskutočňovanie rôznych vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít, budeme môcť naďalej zveľaďovať a rozvíjať slovenský jazyk a zachovávať kultúrne dedičstvo našich predkov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
65 365 € 18 000 € 653,65 € 326,83 € 4,8807 €

Žiadosť číslo 1154/HR/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1154/HR/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com