Literárna pozostalosť Samuela Boldockého

 

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.3.2023 do 20.11.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

8

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

V roku 2023 si kultúrna verejnosť slovenského zahraničia pripomína nedožité osemdesiate narodeniny profesora, literárneho kritika, jazykovedca, publicistu, zostavovateľa učebníc a prekladateľa, kultúrneho a spoločenského aktivistu, profesora Samuela Boldockého. Kultúrne dejiny Slovákov vo Vojvodine, Srbsku mali hýbateľov, ktorí svojím habitusom, espritom, intelektuálnymi zdatnosťami, vidinami, dielom a skutkami hýbali. Samuel Boldocký bol určite jeden z tých najzaslúžilejších a tak mu, namiesto rozpomienky, patrí rovnako také, vyššie vydavateľské gesto -zaznamenať jeho literárnu pozostalosť . Navyše, cieľom tohto vydania by bol jednak hodnotný literárny počin - knižný skvost v mene zošľachťovania, obohatenia a spestrenia slovenskej vojvodinskej tvorby jednak upovedomenie, pestovanie a upevňovanie vedomia o význame a zástoji klasikov slovenskej dolnozemskej literatúry.

Očakávaný prínos projektu

Sledujúc trendy a vkus novodobej čitateľskej obce takýmto vydavateľským skutkom sa obohatí knižný fond z pera slovenských autorov. Prispie štipkou v pokuse zachovania a udržania slovenskej literatúry, aby sa čím dlhšie zamedzoval proces jej kolaterálnosti a zatracovania.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 550 € 1 000 € 193,75 € 3,10 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 1103/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1103/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Koordinator aktivít spolku - od 1.2.2023 do 21.12.2023

Srbsko Populárna hudba očami mladých talentov - od 7.5.2023 do 24.12.2023

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.3.2023 do 30.12.2023

Srbsko video o slovenskej tradícii v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Aby nezanikla slovenská tradícia v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko XIX. ročník Muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine a Zborník prác z XVIII. konferencie - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Digitalizácia matrík vojvodinských Slovákov - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Trojhlas - dolnozemská umelecká túra - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské predstavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Pani Ministrová - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd na Festival Aničky Jurkovičovej - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd do Slovenskej Republiky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nahrávanie hudobného podkladu pod choreografie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy a výmena sanitárnych vybavení - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Údržba webovej stránke - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zabezpečenie notebook-a, externého hard disku a príslušenstva k fotoaparátu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby ľudového orchestra SKC P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Kovačická insita - začiatky - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Línia (II. séria) - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hry z batôžka - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Svetový krajanský kalendár 2023 on line vydanie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko 17.bienale slovenských výtvarníkov v Srbsku - od 1.11.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie spolku - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské dielne o selenčskej tradícii - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko údržba web stránky - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Smäd a Troja Jána Husárika - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Troja Jana Husarika - od 10.5.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com