Účasť detí a mládeže na vzdelávacích programoch MŠVVaŠ pre Slovákov v zahraničí na Slovensku

 

Organizátor

Matica slovenská Ilok

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Slovenská republika

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

8

Počet zasiahnutých

8

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečiť dopravu účastníkov

Očakávaný prínos projektu

Zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku, spoznávať Slovensko aj prostredníctvom zážitkového učenia priamo v teréne. Taktiež je cieľom formovať historické vedomia našich detí a mládeže v záujme posilnenia ich identity a rozvoja vzťahu k vlasti ich predkov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2017 - 2023: 7 700 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 960 € 1 500 € 245,00 € 245,00 € 0,4067 €

Žiadosť číslo 1087/HR/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1087/HR/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com