Izba s pohľadom

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 31.8.2023

Oblasť

Médiá

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

9 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Platby za ideový návrh a predtlačovú prípravu bookletu, jeho tlač pre CD nosič Izba s pohľadom, napaľovanie CD nosiča, trovy na prenájom ozvučenia na promočnom koncerte CD nosiča.

Očakávaný prínos projektu

Aby sme aj takto zvečnili a sprístupnili hudobnú tvorbu rodiny Kováčovcov: Samuela Kováča st. , Samuela Kováča ml. a Ivety Kováčovej, projekt by sme ukončili koncertom - promóciou CD nosiča Izba s pohľadom, za účasti hudobníkov, s ktorými hrával, resp. hráva Samuel Kováč ml. CD nosič by sme venovali aj lokálnym rozhlasovým staniciam, ktoré vysielajú program v slovenčine a samozrejme, aj Novosadskému rozhlasu.
V súčasnosti koncertov kvalitnej produkcie slovenskej populárnej hudby je málo a promócia tohto CD nosiča by bola jednou z takých príležitostí. Prostredníctvom lokálnych rozhlasových staníc, ktoré vysielajú program aj v slovenčine, tieto skladby budú mať veľký počet poslucháčov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 200 € 600 € 120,00 € 0,13 € 0,0143 €

Žiadosť číslo 0999/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0999/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com