„Preňja chiža, zaňja chiža a komora” - rekonštrukcia spoločenského priestoru 50-ročného Slovenského oblastného domu v Čabe

 

Miesto realizácie

Békešská Čaba

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 30.11.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

400

Počet zasiahnutých

35 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Cieľom
. Okrem toho umiestnenie informačných tabúl v oblastnom dome a v Áchimovej sieni tiež v troch jazykoch (po slovensky, po čabiansky, po maďarsky), vytvorenie zadného gastroprezentačného miesta, čo okrem iného sa zahŕňa vonkajšiu kuchynskú linku.

Očakávaný prínos projektu

Slovenský oblastný dom a jeho spoločenský priestor zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri posilňovaní identity Slovákov v Čabe a jej okolí. 90% našich návštevníkov pochádza zo slovenskej komunity. Všetky organizované podujatia podporujú rozvoj miestnej slovenskej komunity. Tieto podujatia, ktoré sú čoraz rozsiahlejšie, sú väčšinou niekoľkodňové série podujatí. Okrem toho pri rastúcich cenách energie nie je zaručené zásobovanie budov energiou. Tieto zvýšené náklady nemôže financovať Slovenská samospráva a my by sme jej s tým chceli v budúcnosti pomôcť. Náš investičný plán z veľkej časti významne prispeje k rozvoju identity slovenskej komunity v Čabe a k modernému a usporiadanému rozvoju pocitu spolupatričnosti k slovenskej komunite. Chceme vytvoriť usporiadané prostredie rovnako pre mladých a starých Slovákov, čo je zárukou prežitia a rozvoja našej národnosti. S uskutočnením úplnej rekonštrukcie Áchimovej sieni a rozvoju muzeálnej časti chceme vhodne osláviť 50. narodeniny nášho milovaného Slovenského oblastného domu.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 10 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
12 000 € 0 € 30,00 € 0,34 € -

Žiadosť číslo 0663/HU/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 1.12.2023 do 16.12.2023

Maďarsko Čabiansky kalendár 2024 - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Čísla Čabäna 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com