39. prehliadka slovenského folklóru v Chorvátskej republike

 

Organizátor

Matica Slovačka u Markovcu Našičkom

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Markovac Našički

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

3.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

550

Počet zasiahnutých

3 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Každy rok Zväz Slovákov organizuje prehliadku slov. tvorby v ChR v inej MS.
2023 je organizatorom MS Markovec. Predstavia sa subory 15
MS 1 zo SK a 2 z ChR .

Očakávaný prínos projektu

Cez manifestáciu a oslavu šírime a pestujeme slovenské zvyky, reč aobičaje na mladšie generácie.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 300 € 3 000 € 11,45 € 1,80 € 0,8134 €

Žiadosť číslo 0656/HR/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0656/HR/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko

Chorvátsko Oslava 50. rokov SKUS „Fraňo Strapač“ a 30 rokov Matice slovenskej Markovec Našický - od 4.6.2023 do 10.6.2023

Chorvátsko Tradičné kultúrno-spoločenské podujatia na Radoši - od 15.5.2023 do 15.6.2023

Novinky v krajanskej komunite - 24. máj 2023 - od 24.5.2023 do 23.6.2023

Chorvátsko Podpora učasti žiakov z Chorvátska na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - od 1.6.2023 do 30.6.2023

Chorvátsko Tanečno-hudobno-spevácka dielňa 4 - od 1.5.2023 do 30.11.2023

Chorvátsko Rekonštrukcia priestoru Slovenskeho etno domu Lipovľany-dofinancirovanie - od 30.4.2023 do 30.11.2023

Chorvátsko Dielne tvorivých ľudových techník a slovenského jazyka - dielne - od 1.1.2023 do 30.12.2023

Chorvátsko Zvečera je naša piesen - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Nákup vybavenia pre Maticu slovenskú Radoš - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Rekonštrukcia časti budovy Slovenského domu Matice slovenskej Radoš - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Pravidelné nedeľné Služby Božie v Soľanoch - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Chorvátsko "Rekonštrukcia a dostavba kostola v Iloku" - od 27.2.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko PRAMEŇ – mesačník Slovákov v Chorvátsku - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Ročenka Slovenského kulturného centra Našice - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Podpora učasti žiakov z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Podpora účasti pedagógov a koordinátorov slovenského školstva z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach na Slovensku, Dolnej zemi a v Chorvátsku - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Nákup obuvi a materalov pre šitie krojov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Anti-asimilačný program „Škola ľudového tanca a jazykove dielne pre deti a mladež“ - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Nájomné a energija pre priestory MS Osijek - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Vysielanie v slovenskej reči na Rádio Osijeku a Rádio Slatina - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Webová stránka pre Maticu slovenskú Radoš - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Nákup fotoaparáta - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Nakup vyšivaceho stroja a softverovej podpore - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Chorvátsko Účasť detí a mládeže na vzdelávacích programoch MŠVVaŠ pre Slovákov v zahraničí na Slovensku - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com