Dielne tvorivých ľudových techník a slovenského jazyka - dielne

 

Organizátor

Matica slovenská Jurjevac

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Jurjevac Punitovački

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 30.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

22

Počet zasiahnutých

400

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Účel použitia dotácie je zabezpečenie podmienok realizácie tvorivých ľudových dielni.

Očakávaný prínos projektu

Dlhodobý cieľ projektu je zachovanie jazykového dedičstva slovenskej menšiny a bilingválnosť obyvateľstva, ako aj rozšírenie vedomostí o reáliách Slovenska a o tradičných ľudových tvorivých technikách - práca so šúpolím, voskovanie kraslíc, drôtovanie a pod.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 030 € 1 000 € 92,27 € 5,08 € 0,2711 €

Žiadosť číslo 0288/HR/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0288/HR/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com