Účasť na celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, Slovenská republika

 

Miesto realizácie

Stará Ľubovňa, Slovenská republika

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.6.2023 do 18.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečenie cestovných nákladov účasti recitátoriek na celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni.

Očakávaný prínos projektu

Recitačné súťaže, vlastne prednes poézie a prózy organizujeme prevažne z dôvodu zachovania slovenského jazyka a literatúry v našich prostrediach.
Je fakt že záujem o účasť na súťažiach klesá, ale ešte vždy sa na finálovú súťaž dostane 10-12 recitároriek.
Víťazky sú zároveň predstaviteľkami Asociácie na tomto prestížnom stretnutí recitátoriek Slovenska, väzbou medzi dvoma partnerskými mestami, Báčskym Petrovcom a Starou Ľubovňou a zároveň majú možnosť dostať sa medzi ženy ktorých recitovanie slovenskej literatúry oslovilo.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 100 € 0 € 55,00 € 11,00 € -

Žiadosť číslo 0214/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com