Cestovné trovy pre Komorný zbor Zvony - Účasť na kultúrnych podujatiach v Slovenskej republike v roku 2023

 

Organizátor

Komorný zbor Zvony

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovenská republika - viaceré prostredia: Galanta - Vatra zvrchovanosti (3-6.8.2023), Matičné národné slávnosti v Martine (3-5.8.2023), Jankov vŕšok - Deň slovenských velikánov a Slovanov (25.-27-8.2023), Zvolen - Zborový festival (22.24.2023)

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 31.10.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Vyfinancovanie cestovných nákladov.

Očakávaný prínos projektu

Účasť Komorného zboru Zvony a Orchestríka v rámci programov prehliadok speváckych súborov, festivalov a kultúrnych podujatí, má za cieľ prezentovať Slovákov zo Srbska v tom najkrajšom svetle na Slovensku a tým obohatiť kultúrny život prostredia na Slovensku do ktorého zavítajú. Tým sa splnia dlhodobé ciele ako i poslanie zboru Zvony a Orchestríka. Prezentácia úspešnej činnosti Komorného zboru Zvony Orchestríka slovenskej verejnosti; - Motivácia členov oboch ansámblov k ďalšej vytrvalej činnosti na poli zachovávania slovenskosti na Dolnej zemi; Motivácia Slovákov na Slovensku v zotrvaní slovenskosti.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 500 € 1 600 € 90,00 € 1,50 € 0,0381 €

Žiadosť číslo 0085/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0085/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com