Spolok žien Jánošíčanka sa prezentuje na folklórnych slávnostiach v Detve

 

Organizátor

Združenie žien Jánošíčanka

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Jánošík - Srbsko, Detva - Slovenská republika

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 6.7.2023 do 9.7.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

1 000

Počet zasiahnutých

45 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia sa použije na náklady spojené s prezentáciou Slovákov z Jánošíka pri príležitosti 200 rokov založenia dediny Jánošík na slovenských folklórnych slávnostiach v Detve. Na dopravu, ubytovanie, stravu, nákup surovín na gastronomickú prezentáciu dediny Jánošík, ktorá sa bude realizovať podľa starých aj 200 ročných receptov. Iné - bankové poplatky. Vďaka podpore budeme prezentovať prípravu a výrobu receptov z višní a kulinárske výrobky návštevníkom podujatia podľa starých receptov naších predkov, ktorí založili dedinu Jánošík.

Očakávaný prínos projektu

Prínosom projektu je rozšírenie priestoru pre vznik spolupráce zúčastnených spolkov, organizácií, výmena skúseností v činosti života aj Slovákov, organizácií vo svete. Rozvíjať, zachovávať podporovať tradície stretávania sa krajanov, ktorých spája myšlienka spoločných kresťanských, slovenských a európskych základov duchovného dedičstva svätého Cyrila a svätého Metoda na celoslovenskom festivale Detva. Účelom týchto aktivít je prioritne pripomenutie si nesmierneho významu poslania solúnskych bratov nielen v rovine náboženskej, ale aj kultúrno-
spoločenskej, vytvorenie nových priateľstiev, slovenskej vzájomnosti. Jedná sa tak o zaujímavé prepojenie získania zručností pre budúcnosť prostredníctvom spracovania svojej histórie za účelom vytvorenia dnešného partnerstva.odpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a
Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 450 € 2 400 € 2,45 € 0,05 € 0,0005 €

Žiadosť číslo 0061/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0061/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika

Slovenská republika Dôvody na umiestnenie a vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva so sídlom v Bratislave - od 6.12.2023 do 6.12.2023

Slovenská republika Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave, symbol trvalého prepojenia medzi Slovenskom a slovenskou diaspórou vo svete - od 6.12.2023 do 6.12.2023

Slovenská republika AKO NA RODNEJ HRUDE - od 30.4.2023 do 12.12.2023

Slovenská republika NAUČ SA A UKÁŽ SA - od 1.2.2023 do 15.12.2023

Slovenská republika Vzdelávacie aktivity zamerané na podporu a šírenie slovenčiny v Slovinsku - od 1.3.2023 do 20.12.2023

Slovenská republika Klobúčik-šikovné ručičky - od 3.1.2023 do 22.12.2023

Slovenská republika Bábkové divadlo pre slovenské deti vo Vojvodine - od 15.1.2023 do 23.12.2023

Slovenská republika Cesta do (ne)známa - od 2.9.2023 do 30.12.2023

Slovenská republika Pamätník Š. B. Romana v Novom Ruskove - od 1.1.2023 do 30.12.2023

Slovenská republika Túlavé topánky - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Zlatá Brána - vzdelávacie centrum - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Zahraj sa na ministra financií - od 4.10.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Divadlo Svet / Theater World - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Klubové priestory Spolku Slovákov z Bulharska - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Slovakistický lingvistický výskum (aktuálny stav a perspektívy rozvoja na Slovensku a v zahraničí). Monotematické číslo časopisu Slovenská reč (3/2023) - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Život a dielo Štefana Boleslava Romana - odborná publikácia z vedeckého semináru venovaného životu a dielu ŠBR - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Oravci vo svete - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Vzdelávacie aktivity MC UMB - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Flexdog - nová investícia na platforme Crowdberry - od 25.11.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Časopis Fajauka - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Evanjelický kalendár - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Spracovanie matrík slovenských evanjelických cirkevných zborov dolnozemských Slovákov z územia dnešnej Vojvodiny v Srbsku - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Konferencia pri príležitosti 100. výročia príchodu prvej učiteľky do Bulharska - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Nákup techniky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Náhrdelník Slovensko - od 1.12.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Petícia: Ochráňme právny štát - od 6.12.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika 365 rozprávkových dní (2024) - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Hľadáme hodnotiteľov projektov v rámci výzvy z Plánu obnovy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou - od 20.9.2023 do 31.12.2023

Slovenská republika Jarná edícia VAIA Innovation Fellowship - od 29.11.2023 do 21.1.2024

Slovenská republika Dotazníkový prieskum: sociologicko-religionistický výskum - od 18.11.2023 do 28.2.2024

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com