COOLlegium Cosmopolitum 03/2023

 

Miesto realizácie

U sochy pohody - Kampa

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

3.3.2023

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Piatok o 17:00 – 23:59

Ej zablúdili sme zablúdili, v krtisku bolestí a smútkov ... A zrazu sme sa našli, na Kampe, v partičke správnych človákov 🙂

Poďme sa teda stretnúť, podobne ako v časoch, keď naši predkovia nepoznali sociálne bubliny. Od 17hod skúsime našich pred/školákov zabaviť a unaviť kreatívnymi aktivitami a následne odpálime pražsko - celovesmírnu veselicu Slovákov, Pražákov a všetkých priaznivcov dobrej nálady 🙂

PS: Začne marec, mesiac kníh, tak si môžme vymeniť tipy na pjekné knihy

 

Viac informácií:

https://www.facebook.com/events/921428032381795?ref=newsfeed

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com