EKOP – nové priestory

 

Organizátor

Ekologické hnutie Padina

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Srbsko, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.12.2022 do 31.3.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

umožnené fungovanie združenia, cez zabezpečené a vybavené miestností pre kancelárie

Očakávaný prínos projektu

- zabezpečené miesnoti
- zlepšenie podmienok za bavenia rôznými aktivitamy

Charakteristika projektu

Ekologické hnutie Padina už takmer 10 rokov pracuje na zlepšovaní kvality životného prostredia v Padine Na celom areáli doliny, ktorá sa rozprestiera na okolo 90 hektárov juhovýchodne a severo východne od osady, Ekologické hnutie Padina v spolupráci z Pokrajínskim Ústavom pre ochranu prírody AP Vojvodiny, od roku 2019 vypracúvalo "štúdiu ochrany biotopu prísne chránených druhov živočíchov", Návrh Ústavu je aby celá dolina bola špeciálna prírodná rezervácia. V auguste 2022 na internetovej stránky Ministerstva ochrany životného prostredia Republiky Srbska je zverejnené Oznámenie o postupe pri začatí ochrany osobitnej prírodnej rezervácie „Doliny vedľa Padiny“. Tým rázom sa na celom areáli začali uplatňovať zákony akoby rezervácia bola už chránená. Tento areál sa nachádza na okraji najväčšej piesočiny v Európe (Deliblatska peščara). počas pracovania štúdii je evidentované viac druhov chránených a prísne chránených druhov, aj z flóry aj z fauny. V tomto areáli medzi ostatnými žije aj sisol ktorý je prísne chránený nie len v Srbsku ale aj v EU. Okrem toho netreba vynechať aj najhustejsiu populáciu Sokola Stepného na území celého Srbska. Návrh Ústavu ochrany prírody je, aby bol konateľom EKOP spomenutej rezervácie. Samým tým budú nám potrebné funkcionálne kancelárie. V októbri 2022, sme podpísali zmluvu o prenájom priestorov, ktoré sú v príliš zlom stave, a ktoré plánujeme zrenovovať

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 5 000 € 500,00 € 1,00 € 0,1190 €

Žiadosť číslo M183/RS/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV), Iné - Nábytok (kancelaria, kuchyňa), počítač, tlačiareň

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com