Extrém [nová norma] / Extreme [the new norm] - Londýn

 

Miesto realizácie

Londýn

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.3.2023 do 4.3.2023

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

V nekonečnom kolobehu života sa dostávame z jedného extrému do druhého a extrém sa stáva normou. Slovenské divadlo v Londýne reflektuje na najväčšiu udalosť posledného desaťročia, ktorá celosvetovo ovplyvnila život každého človeka. Hra v pestrej koláži scén a postáv predostiera kontrastné situácie spôsobené pandémiou. Naplnené drámou, ale aj humorom a satirou má predstavenie za cieľ pôsobiť ako kolektívna terapia umením.

REZERVUJTE SI VSTUPENKY TERAZ SO ZĽAVOU 20% LEN DO 22. JANUÁRA!

Doležité!

Piatok 3. marca o 19:00 je predstavenie v SLOVENSKOM jazyku

Sobota 4. marca o 19:00 je predstavenie v ANGLICKOM jazyku


In the endless cycle of life, we go from one extreme to the other, and the extreme becomes the norm. Slovak Theatre in London reflects on the biggest event of the past decade, which globally influenced the life of every individual. In a colourful collage of scenes and characters, the play shows the contrasting situations brought by the pandemic, many times based on true events. Ultimately, the show, filled with both seriousness and humour, offers a collective therapy through art.

BOOK NOW with 20% Earlybird discount available only until the 22nd of January.

IMPORTANT:

Friday 3 March at 7pm - show in SLOVAK language

Saturday 4 March at 7 pm- show in ENGLISH language


Press release SK Press release EN


Podobné aktivity

 

Viac informácií:

https://www.facebook.com/events/1172141763422429

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Spojené kráľovstvo z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com