Koncert pri príležitosti 30. výročia Českej republiky a 30. výročia Slovenskej republiky

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Kostol svätých Šimona a Judy v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

15.6.2023

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

6.1. 2023 |19:00 | Kostol svätých Šimona a Judy v Prahe

Slávnostné podujatie k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky a 30. výročiu vzniku Českej republiky je záverečným koncertom medzinárodného hudobného festivalu České doteky hudby.

Slovenský inštitút zabezpečuje na koncerte účasť hlavného hudobného telesa

– Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý bude pod taktovkou poľského dirigenta Wojciecha Rodeka sprevádzať českú violistku Jitku Hosprovú a poľskú huslistku Mariu Machowsku.

V rámci programu koncertu zaujme významné miesto aj dielo zakladateľa modernej slovenskej hudby Eugena Suchoňa Sinfonietta rustica zcyklu Obrázky zo Slovenska (Moderato, Adagio, Allegro assai).

 

Viac informácií:

https://www.ceskedotekyhudby.cz/program/vlastenecke-ozveny

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com