Rad Bieleho dvojkríža II. triedy pre Ruženu Bajcsy

 

Organizátor

Prezidentka Slovenskej republiky

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

New York

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

20.9.2022

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Počas návštevy v New Yorku som udelila štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, slovenskej vedkyni žijúcej v Spojených štátoch, Ružene Bajcsy.

Ružena Bajcsy je priekopníčkou v oblasti robotiky a umelej inteligencie, čo sú odvetvia, ktoré čoraz viac ovplyvňujú náš každodenný život. Pred dvadsiatimi rokmi ju časopis Discover Magazine vyhlásil za jednu z päťdesiatich najvýznamnejších žien z celého sveta v oblasti vedy.

Zároveň však má za sebou výnimočný životný príbeh. Podľa Ústavu pamäti národa by tragédie a sklamania, ktoré zažila, naplnili pocitmi márnosti a nešťastia hneď niekoľko ľudských životov. Ružena Bajcsy však preukázala nezlomnú vôľu a odhodlanie – a tie ju preniesli cez všetky prekážky.

Do jej života kruto a nemilosrdne vstúpili oba totalitné režimy, ktoré na Slovensku vládli. Fašistický Slovenský štát ju pripravil o najbližších príbuzných, komunistický režim zase o perspektívu. Ako dieťa prišla o matku, neskôr len vďaka náhode unikla gestapu a transportu do koncentračného tábora, v ktorom zahynul jej otec i nevlastná mama. Zažila týždňové čakanie v prázdnom byte na rodičov, ktorí sa už nikdy nevrátili. Zažila strach i ľahostajnosť okolia a tiež chvíle samoty, ktoré jej pomohlo prekonať štúdium matematiky.

Možno práve veda, ktorá do nášho sveta symbolicky vnáša poriadok a systém, pomohla Ružene Bajcsy dozrieť a objaviť v sebe nadanie pre techniku a bádanie. Pritom ešte v období, počas ktorého získavala vzdelanie a prvé pracovné skúsenosti, označovali komunistickí ideológovia kybernetiku za „buržoáznu pavedu“. Dnes je nám to smiešne, vtedy to však bolo krutou realitou.

Aj preto bolo šťastím – a do istej miery azda aj nevyhnutnosťou – že napokon našla v Spojených štátoch amerických nielen domov, ale predovšetkým prostredie priaznivé pre prácu, odborný rast a uplatňovanie svojich znalostí a výnimočného talentu. A to aj napriek tomu, že rozhodnutie nevrátiť sa po sovietskej invázii a okupácii do vlasti, malo za následok ďalšie odlúčenie od najbližších – tentoraz od oboch detí.

Až pád železnej opony v roku 1989 scelil rodinu, keď sa za Ruženou Bajcsy do USA vysťahovali obe jej deti. Ona sa medzitým vypracovala na špičkovú odborníčku v oblasti počítačových vied. Jej životné osudy a úspechy sú aj neprehliadnuteľným posolstvom nielen pre ďalšie generácie mladých vedkýň a vedcov. Je ním neochvejné presvedčenie, že každý človek sa narodí preto, aby dostal šancu prežiť naplnený a spokojný život. A o toto základné právo ho nesmie pripraviť žiadna ideológia ani politický režim.

 

Viac informácií:

https://www.prezident.sk/page/vyznamenania/

 

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Slovenská republika Dotácie od ÚSŽZ pre rok 2023 - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com