Víkendové online vzdelávanie v slovenčine pre krajanské deti z celého sveta

 

Miesto realizácie

Online

Online pre celý svet

Dátum realizácie

3.9.2022

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Vážení účastníci víkendového online vzdelávania s MC UMB,

Veľmi nás teší záujem o online vzdelávanie, ktoré naše Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizuje v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počet prihlásených je viac ako 250 – čo nás na jednej strane veľmi teší, na druhej strane sme však boli nútení siahnuť po iných formách vzdelávania, ako boli tie, ktoré sme realizovali počas našich online turnusov. Tam sme mali nižší počet účastníkov a naši pedagógovia s nimi mohli aktívne komunikovať. Aj pre naše víkendové stretnutia máme pre Vás a Vaše deti pripravené vhodné a technicky možné formy aktívnej komunikácie.

Vzhľadom na vysoký počet prihlásených aj vzhľadom na rozdielnosť časových pásem požiadali sme Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sme mohli realizovať každé naše sobotné stretnutie v dvoch fázach: ráno 9.00 – 12.00 a popoludní 13.00. – 16.00. V tomto spôsobe si tak budú vedieť nájsť v priebehu dňa čas na priame online pripojenie záujemcovia zo všetkých časových pásem.

Svoje dieťa môžete prihlásiť cez tento formulár Metodického centra:

https://forms.office.com/r/Xt8Zg7uGmS

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí nám toto riešenie odsúhlasil, preto Vám posielame dva rôzne linky na záznamy, každý pre iný čas pripojenia. Pripomínam, že všetky uvádzané časy sú slovenského času.

Záznam: Ranné stretnutie 9.00 - 12.00 slovenského času CET - 84 účastníkov


Záznam: Poobedné stretnutie 13.00 - 16.00 slovenského času CET - 53 účastníkov

Zatiaľ Vám posielame základné informácie, čo si majú Vaše deti pripraviť na naše online stretnutia:

Tešíme sa na online stretnutie v sobotu 3. septembra.

Srdečne

Mgr. Ján Chrťan

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Podobné aktivity

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com