Dotácie MK ČR na podporu kultúrnych aktivít príslušníkov národnostných menšín v Českej republike

 

Organizátor

Pražská kaviareň z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Česká republika

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.9.2022 do 23.9.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Do 23. 9. môžete žiadať Ministerstvo kultúry v Českej republike o dotácie na podporu kultúrnych aktivít príslušníkov národnostných menšín v Českej republike.

 

Viac informácií:

https://www.mkcr.cz/podpora-kulturnich-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-v-ceske-republice-2577.html

 

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Česká republika Činnosť Ekumenickej duchovnej rady SZSZ - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Česká republika Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků - od 9.9.2022 do 11.10.2022

Česká republika Krajania na Dňoch slovenského zahraničia v Rumunsku - od 1.7.2022 do 15.11.2022

Česká republika Den vzájemnosti 2022 - od 1.9.2022 do 30.12.2022

Česká republika Na slovíčko Slováci - od 9.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Den vzájemnosti 2022 - od 24.4.2022 do 30.12.2022

Česká republika Ročenka Obec Slovákov v Brne 2022 - od 1.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Kultúrny program k 20. výročiu SZSZ - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Čo pandémia dala? (Slovenská pocovidová inventúra v Prahe) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Obnovenie a doplnenie zariadenia Slovenského domu v Prahe - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Klub Svišťov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Česká republika KORENE – ČASOPIS SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Kluby Koreňov - kultúrne aktivity Slovákov v regiónoch ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Významné kulturní a politické osobnosti 20 století - Alexander Dubček - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika 30. rokov Obce Slovákov v Českej republike - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Česká republika Slovensko a slovenčina vo výtvarnom prejave - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika KORENE – ČASOPIS SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Zabezpečenie činnosti Slovenského domu v Prahe - kultúrneho a informačného centra Slovákov v ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Mesačník Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac... - od 2.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Národnostné menšiny v SR a slovenská menšina v ČR - hľadanie minulosti a súčasnosť - od 7.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Cena Milana Rastislava Štefánika - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Tematické workshopy odborných rád SZSZ - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Informačné centrum slovenského zahraničia - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Dni slovenskej kultúry po Českej republike - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Cyklus výstav a dozariadenie Slovenského domu v Prahe 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Rekonštrukcia webových stránok Obce Slovákov v ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Informačné centrum slovenského zahraničia - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Technické dovybavenie slovenskej tlačiarne v ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika 25 rokov časopisu Slovenské dotyky - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com