Vernisáž letnej výstavy slovenskej maliarky Silvie Petrovej

 

Miesto realizácie

Vocelova 602/3, Praha 2

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.8.2022 do 11.9.2022

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Výstava obrazov slovenskej maliarky Sivlie Petrovej za účasti autorky.

Vernisáž sa koná 15. 8. 2022 o 18:00 v Galérii DNM. Výstavu uvedie historik umenia PhDr. Ľuboslav Moza, Phd.

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Česká republika Sláva národa hodná je obetí - od 1.5.2023 do 31.10.2023

Novinky v krajanskej komunite - 21. september 2023 - od 21.9.2023 do 31.10.2023

Česká republika Na slovíčko Slováci - od 11.1.2023 do 11.12.2023

Česká republika Zuzkine dobrodružstvá - od 2.1.2023 do 29.12.2023

Česká republika Vydávanie mesačníka Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac.... - od 8.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Dokumentácia slovenských hrobov v Prahe, Liberci a Hranicích ako prameň k histórii Slovákov v ČR - od 8.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Cena Mateja Hrebendu 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika KORENE – ČASOPIS SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Kluby Koreňov - kultúrne aktivity Slovákov v regiónoch ČR - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Rekonštrukcia webových stránok Obce Slovákov v ČR - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Informačné centrum slovenského zahraničia - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Konferencia a valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Cena Milana Rastislava Štefánika - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Činnosť Ekumenickej duchovnej rady SZSZ - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Ročenka Obce Slovákov v Brne 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Slávnostný program "30 rokov slovenskej menšiny v ČR" - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Mladí pre mladých - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Krajania na Dňoch slovenskej kultúry po ČR - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Technické dovybavenie Slovenského domu v Prahe - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Cyklus výstav v Slovenskom dome v Prahe - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Klub Svišťov - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com