Dny slovenské kultury v Luhačovicích

 

Miesto realizácie

Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.9.2022 do 3.9.2022

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

10. ročník 1. - 3. 9. 2022

Pod záštitou: J.E. pana Rastislava Káčera, velvyslance Slovenské republiky v České republice a pana Tomáše Tuhého, velvyslance České republiky v Slovenské republice.

1. 9. 2022 ŠIALENÉ NOŽNIČKY Lázeňské divadlo | 19.30 hod.

2. 9. 2022 LUHAČOVICE A ODKAZ DUŠANA JURKOVIČE 14.00 hod. | CA Luhanka - Informační centrum na kolonádě

2. 9. 2022 LAVIČKA OSOBNOSTI - MUDr. Pavel Blaho 15.00 hod. | Lázeňské náměstí

2. 9. 2022 FOLKLÓRNÍ ODPOLEDNE 16.00 hod. | Lázeňské náměstí

3. 9. 2022 MIX KVARTET 15.00 hod. | Lázeňské náměstí

3. 9. 2022 GIOIA 19.30 hod. | Lázeňské divadlo

 

Viac informácií:

https://www.lazneluhacovice.cz/25009-dny-slovenske-kultury

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com