Podpora účasti žiakov z Chorvátska na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

2017

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Zvyšovanie úrovne znalosti slovenského jazyka na podujatiach pre slovenských žiakov z Chorvátska. Spoznávanie Slovenska a jeho dejín, kultúry, literatúry, krásy Slovenska. Udržiavanie a povzbudzovanie u žiakov ich slovenského národného povedomia a kultúrnej identity.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2019: 1 500 €.

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
400 € 400 € 0,00 € 0,00 € 0,0400 €

Žiadosť číslo 0197/HR/2017 (R): Podporená

Požadované položky: doprava

Schválené položky: doprava

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0197/HR/2017

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com