Podpora účasti pedagógov z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach Slovenskej republiky

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

2017

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Zvyšovanie pedagogickej úrovne slovenských pedagógov z Chorvátska účasťou na kurzoch a doškoľovaniach v Slovenskej republike. Spoznávanie nových metód učenia, moderný spôsob práce so žiakmi v triede, spoznávanie Slovenska.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2018: 3 200 €.

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 100 € 1 000 € 0,00 € 0,00 € 0,1000 €

Žiadosť číslo 0196/HR/2017 (R): Podporená

Požadované položky: doprava

Schválené položky: doprava

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0196/HR/2017

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com