Slováci v Jánošíku (III.vydanie)

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Jánošík

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Jánošík

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.8.2022 do 30.9.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

700

Počet zasiahnutých

56 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

3.1. Vydanie knihy

Očakávaný prínos projektu

Vidíme vo vydaní monografie, ktorá chronologicky opisuje príchod Slovákov do Jánošíka pred 206 rokmi, ich históriu až do dnešného dňa. Jej prínosom bude predovšetkým navýšenie kultúrno-spoločenskej hodnoty Slovákov v multietnickom prostredí Vojvodiny.Prínos pre slovenskú komunitu je zachovanie duchovného dedičstva naších prarodičov pre ďalšie generácie Slovákov na Dolnej zemi v písomnej forme.

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je vydanie monografie k 206. výročiu príchodu Slovákov do Jánošíka. Špecifické ciele:Zabezpečovanie ochrany, obnovy, zachovania, využívania a prezentácia kultúrneho dedičstva najmä na úseku starostlivosti o knižných fondov. Účelom projektu je zachovanie duchovného dedičstva pre ďalšie generácie.

Dodatočné informácie

Súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s pripravovanou Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2021 – 2025 a s prioritami úradu, kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite, prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,
predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov, vyúčtovanie dotácie v termíne a spôsobom stanoveným v dotačnej zmluve a vnútorných predpisoch úradu a poskytovanie súčinnosti pri vyúčtovaniach.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 1 000 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 340 € 0 € 1,91 € 0,02 € -

Žiadosť číslo M050/RS/2022 (M): Zrušená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV), Grafické práce (BV), Iné - Bankové poplatky

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Srbsko Slováci v Jánošíku (III.vydanie) - od 1.8.2022 do 30.9.2022

Srbsko Kysáč slovom a obrazom v ústreti 250. výročia príchodu Slovákov do Kysáča - od 1.4.2022 do 30.9.2022

Srbsko Z pera hložianských autorov - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Natieranie demitovej fasády na budovu MOMS Biele Blato - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Technické vybavenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Hložanoch - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Po stopách petrovských matičiarov - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko 4. ročník výtvarnej kolónie insitných maliarov (212.rokov príchodu Slovákov do Jánošíka) - od 30.6.2022 do 4.11.2022

Srbsko Poznaj svoje korene – škola v prírode pre slovenské deti zo zahraničia - od 1.9.2022 do 15.11.2022

Srbsko Matica - jeden z pilierov slovenskosti - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko Kúpa tlačiarne za potreby MOMS Kysáč - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko Nábytkové vybavenie miestnosti MOMS v Silbaši - od 1.7.2022 do 30.11.2022

Srbsko Miestny odbor Dobanovce - tepna kultúrneho a spoločenského života Slovákov - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Výroba tradičných ženských kovačických krojov. - od 1.3.2022 do 30.11.2022

Srbsko Podpora matičnej činnosti v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko Činnosť Etno odbočky v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko SLOVENSKÉ DETSKÉ DIVADIELKO - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko KNIHA 50 ROKOV ČINOSTI KUS ZVOLEN KULPIN - od 1.6.2022 do 15.12.2022

Srbsko Tešíme sa z Vianoc - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Technické zabezpečenie pre MOMS v Selenči - od 15.8.2022 do 20.12.2022

Srbsko MALIARSKE STOJANI - od 16.5.2022 do 30.12.2022

Srbsko Nákup projektora s príslušenstvom pre Maticu slovenskú v Srbsku - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Didaktické pomôcky pre materské školy s vyučovacou rečou slovenskou - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Knižné odmeny pre slovenské deti – víťazov detskej recitačnej a detskej divadelnej súťaže - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Kúpa odborných kníh, učebníc, učebných materiálov a pomôcok pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko ZAPÍŠ SA PO SLOVENSKÝ - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Omietanie stien a stropov v podkroví a na schodisku budovy MOMS Biele Blato - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Maľovanie interiéru budovy MOMS Biele Blato - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Svet starých očami mladých - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Celoročné aktivity MOMS Hložany - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com