hudobný tábor mladých dychovkárov na Slovensku

 

Miesto realizácie

Horné Saliby

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 28.8.2022 do 2.9.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

18

Počet zasiahnutých

18

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

1.1. Vzdelávacie podujatia

Očakávaný prínos projektu

Je prínosom tak pre hudobnú skupinu Krídlovka,ako aj pre našu komunitu Slovákov živúcich v Orosláni a okolí.
Je prínosom aj pre Slovensko,lebo sa pri vystúpeniach na rozličných miestach,kam ich radi pozývajú sa môžu prezentovať svojimi novonačenými skladbami.

Charakteristika projektu

Už sa stalo pravodlom,že našich mladých hudobníkov posielame na letné sústredenie,kde spolu so svojim vedúcim, bývalým riaditeľom základnej umeleckej školy majú možnosť sa naučiť nový blok slovenských ľudových pesničiek.
Koty piesní pre skupinu upravuje sám vedúci .Tu na mieste tábora sä deti celých 24 hodín spolu, nacvičiujú 2 krát denne,doobeda od 9.00 hod-do 12.00 hod.

Dodatočné informácie

Boli by sme radi,ak by Ste našu požiadavku kladne vyhodnotili a odsúhlasili finančnú pomoc.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 202 € 600 € 66,78 € 66,78 € 0,0060 €

Žiadosť číslo M028/HU/2022 (M): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV), Iné - Ostatné financie poskytne pre skupinu samospráva

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M028/HU/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko

Maďarsko XIII. Seminár slovenských dolnozemských pedagógov- spoločný dolnozemský projekt - od 4.10.2023 do 6.10.2023

Maďarsko Slovenský škovránok 2023 - od 16.9.2023 do 14.10.2023

Maďarsko 21. Slovenský deň v Čorváši - od 20.8.2023 do 30.10.2023

Maďarsko Slovenské kroje pre deti - od 1.6.2023 do 30.10.2023

Maďarsko Po stopách svätého Cyrila a Metoda - BLATNOHRAD 2023: Pri príležitosti výročia Pribinovej smrti (". . . infra civitatem Priwinae . . ." / ". . . v meste Pribinu . . .") - od 1.6.2023 do 31.10.2023

Maďarsko Festivaly a súťaže v roku 2023 pre Furmičku - od 1.6.2023 do 31.10.2023

Novinky v krajanskej komunite - 21. september 2023 - od 21.9.2023 do 31.10.2023

Maďarsko Slovenský národnostný krúžok pre deti v Huti - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Gregor Papuček: Memoáre alias Pamäti - od 15.2.2023 do 30.11.2023

Maďarsko „Preňja chiža, zaňja chiža a komora” - rekonštrukcia spoločenského priestoru 50-ročného Slovenského oblastného domu v Čabe - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Náš kalendár 2024 - od 1.7.2023 do 30.11.2023

Maďarsko "Šaďe žene zametale pocťenou" - od 2.4.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Ja, Jánošík - storytelling a slovenská história - od 1.3.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Dolnozemská putovná výstava - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Učebné pomôcky pre kurzy slovenského jazyka - od 3.9.2023 do 30.11.2023

Maďarsko oprava strechy na stodole v pamiatkovom dome - od 15.3.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Úprava slovenských ľudových piesní Bélu bartóka pre zbor - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Kroje pre slovenských škôlkarov - od 1.9.2023 do 1.12.2023

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 3.1.2023 do 13.12.2023

Maďarsko Projektové týždne v našej škole - od 16.3.2023 do 14.12.2023

Maďarsko Naprogramuj si robota - od 1.9.2023 do 15.12.2023

Maďarsko Maska v literatúre - od 3.4.2023 do 15.12.2023

Maďarsko Inventár kultúrnych hodnôt Evanjelického seniorátu v Rumunsku - od 1.1.2023 do 20.12.2023

Maďarsko Obnova kabinetu slovakistov na univerzite ELTE - od 1.1.2023 do 20.12.2023

Maďarsko Dvojjazyčná publikácia 2. ročníka tvorivého pobytu výtvarných umelcov zo Slovenska vo Veľkom Bánhedeši. - od 10.7.2023 do 22.12.2023

Maďarsko Tanečné sústredenie Slovenského folklórneho spolku Lipa - od 1.1.2023 do 29.12.2023

Maďarsko Modernizácia tried - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko S robotmi pre lepšie čítanie s porozumením - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Nákup internetových TV boxov - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vystúpenie folklórnej skupiny Pilíšska rodinka u krajanov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vydanie c?asopisu Pili?s?an(ka) - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Zabezpečenie pravidelnej činnosti Združenia pilíšskych Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Na?klady na zabezpec?enie preva?dzky a pravidelnej c?innosti S?portove?ho a kultu?rneho spolku Pili?s? - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Obstarávanie krojového a kompletného zvukového vybavenia pre 15-ročný Kultúrny spolok pre Mlynky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Nákup kníh pre deti a mládež - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Pravidelné nedeľné Služby Božie v Budapešti - od 1.1.2022 do 31.12.2023

Maďarsko Vzdelávací, poznávací zájazd do materskej krajiny - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Doplnenie fondu Knižnice a dokumentačného centra SM - od 2.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Oral history a almanach fotografií Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Čabiansky kalendár 2024 - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Čísla Čabäna 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Tlačiarenské náklady vydávanie Ľudových novín - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vystúpenia Slovenského folklórneho spolku Lipa na zahraničných podujatiach - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vydanie knihy Slovenské inšpirácie z Mlynkov - od 24.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vydávanie prílohy Lúč - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Naše tradičné jedlá v Jášči - publikacie diela - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Radosť na ihrisku - od 5.2.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Malí záhradkári - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Detská radosť na dvore - od 31.3.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Výlet na Dolniaky - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Pohyblivé noty - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Zakúpenie interaktívnych technických prostriedkov a ozvučovaciu techniku do tanečnej miestnosti - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko INTENZÍVNE, INTERAKTÍVNE (ONLINE) JAZYKOVÉ KURZY SLOVENČINY PRE MLÁDEŽ - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Hop on hop off Budapešť – Slovenské pamiatky Budapešti očami mladých - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Hľadáme hodnotiteľov projektov v rámci výzvy z Plánu obnovy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou - od 20.9.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Zabezepčenie fungovania zboru Ozvena - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Študijná cesta študentov po knižniciach v Bratislave - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com