Ponuka tlače krajanských periodických a neperiodických publikácií v Prahe

 

Organizátor

Slovenský dom v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Soukenická 3, 110 00 Praha 1

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 24.5.2021 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Ak má niekto zámer vydať nejakú publikáciu, nech zašle parametre na e-mail Vlada Skalského skalsky@czsk.net (kontrolujte pros9m priečinok s nevyžiadanou poštou) riaditeľa Slovenského domu. Urobí Vám kalkuláciu, do ktorej sa vďaka dotácii nemusí zarátavať amortizácia strojov, ktoré boli za ňu nakúpené, a ak bude pre vás zaujímavá, objednáte si tlač a zašlete tlačové dáta, vytlačí sa to pre vás. Dotácia nebola v plnej výške a je možné vytlačiť v tejto chvíli iba brožované publikácie.

Čo je možné tlačiť:

Cena / Náklady na tlač:

Ako objednať tlač:

 

Viac informácií:

https://www.slovenskydomvprahe.cz/ponuka-slovenskym-spolkom-priestory-a-tlaciaren/

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com