Už cez Ečer... Vydanie nosiča zvukového záznamu

 

Miesto realizácie

Ečer

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.5.2022 do 31.12.2022

Oblasť

médiá

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

2 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V Ečeri vyskúmané a zapísané slovenské ľudové piesne plánujeme publikovať formou zvukového nosiča. Keďže doteraz neboli publikované piesne v Ečeri v zbierke piesní, plánujeme k nahrávke priložiť aj brožúru s textami pesničiek.
Nahrávky realizuje Ľudová hudba József Terék a jeho kamaráti. Na základe zapísaných pesničiek sa pripraví tanečný poriadok. Spievať budú informátori a speváci.
Cieľom projektu je uchovať ľudové piesne. Ďalej napomáhať prácu pedagógov pri nacvičovaní pesničiek, a taktiež prácu tanečných súborov.
Máj: prepis textov fonetickou transkripciou,
Jún: Zostavenie tanečného poriadku
Júl-august: nacvičovanie pesničiek
September-október: redigovanie textu
November: nahrávanie, príprava musteru, rozmnožovanie

Očakávaný prínos projektu

Cieľom projektu je uchovať ľudové piesne. Ďalej napomáhať prácu pedagógov pri nacvičovaní pesničiek, a taktiež prácu tanečných súborov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 2 000 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
8 900 € 2 000 € 356,00 € 3,56 € 0,0200 €

Žiadosť číslo 1157/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Grafické práce (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Náklady na výrobu nosiča (BV),Prenájom priestorov (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1157/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com