Vytvorenie tanečných choreografií pre Detský a mládežnícky folklórny súbor Rozmarín.

 

Organizátor

Helena Steiner

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Viedeň, Rakúsko

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Vytvorenie ďalších tanečných choreografií pre deti a mládež je veľmi potrebné, aby sme deti motivovali novými tancami a detskými hrami aj z ďalších oblastí a regiónov Slovenska. Radi by sme zaradili a tak obohatili náš repertoár o nové tance pre najmenších: Na zelenej lúke, Liptovské cifrovačky a pre starších: Čardáš zo Zamutova, Krucená z Raslavíc. Nakoľko si bez odborníka zo Slovenska nedokážeme sami zabezpečiť a vytvoriť zaujímavé a pestré choreografie, chceli by sme poprosiť o dotáciu na financovanie tejto odbornej služby.

Očakávaný prínos projektu

Nové tance a detské tanečné hry motivujú deti a mládež k nácvikom a spoznávaniu ďalších oblastí Slovenska, krajiny ich predkov. Vytvorenie zaujímavých a pestrých tanečných čísiel, ktoré by deti a mládež zaujali je potrebné, aby svoj volný čas aj naďalej venovali súboru, kde sa stretávajú so slovenčinou jednak v piesňach, riekankách ako aj v komunikácii počas nácvikov a majú možnosť sa rozprávať po slovensky. Zároveň sa aj rozšíri a spestrí tanečný repertoár tak detského ako aj mládežníckeho súboru.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
600 € 400 € 10,00 € 0,60 € 0,0080 €

Žiadosť číslo 1149/AT/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1149/AT/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com