Rekonštrukcia a modernizácia objektu divadelnej sály Domu kultúry v Kovačici

 

Organizátor

Dom kultúry 3. októbra Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Dom kultúry 3.októbra Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 1.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

8 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Predmetom projektu je Zníženie energetickej náročnosti divadelnej sále Domu kultúry v obci Kovačica. Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti objektu. Zrealizovaním projektu sa dosiahne úspora energií a zníženie emisií skleníkových plynov, výsledkom čoho je zvýšená kvalita ovzdušia a tým aj zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce.
Rekonštrukcia pozostáva z realizácie stavebných prác: výmeny okien a dverí, zmodernizovaním a zateplením stropu sály, novým podhľadom, výplní niektorých otvorov a rekonštrukciu a modernizáciu systémov osvetlenia.
Realizáciou predkladaného projektu sa zvýši estetická a technická kvalita priestoru pre kultúrne akcie a spoločenské podujatia a prispeje sa k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy domu kultúry v obci Kovačica, čím sa výrazne zníži potreba tepla na vykurovanie predmetnej budovy.

Očakávaný prínos projektu

Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie kvality poskytovaných služieb občanom a návštevníkov domu. Budova bude zateplená, bude o zmodernizovaný a zateplený strop sály a modernizovaný systém osvetlenia.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
32 000 € 30 000 € 320,00 € 4,00 € 0,7143 €

Žiadosť číslo 1098/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Izolácie tepelné, sadrokartonárske práce- práce a materiál - 12.000,00 Stolárske práce - práce a materiál 10.000,, elektromontáźne práce - práce a materiál - 4.000,00 Maľby - práce a materiál- 6.000,00

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1098/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Koordinator aktivít spolku - od 1.2.2023 do 21.12.2023

Srbsko Populárna hudba očami mladých talentov - od 7.5.2023 do 24.12.2023

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.3.2023 do 30.12.2023

Srbsko video o slovenskej tradícii v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Aby nezanikla slovenská tradícia v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko XIX. ročník Muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine a Zborník prác z XVIII. konferencie - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Digitalizácia matrík vojvodinských Slovákov - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Trojhlas - dolnozemská umelecká túra - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské predstavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Pani Ministrová - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd na Festival Aničky Jurkovičovej - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd do Slovenskej Republiky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nahrávanie hudobného podkladu pod choreografie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy a výmena sanitárnych vybavení - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Údržba webovej stránke - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zabezpečenie notebook-a, externého hard disku a príslušenstva k fotoaparátu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby ľudového orchestra SKC P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Kovačická insita - začiatky - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Línia (II. séria) - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hry z batôžka - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Svetový krajanský kalendár 2023 on line vydanie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko 17.bienale slovenských výtvarníkov v Srbsku - od 1.11.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie spolku - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské dielne o selenčskej tradícii - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko údržba web stránky - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Smäd a Troja Jána Husárika - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Troja Jana Husarika - od 10.5.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com