Mikuláš v Bristole 2022

 

Miesto realizácie

Bristol United Kingdom

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.12.2022 do 10.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

CSCS Bristol CIC každoročne pripravuje kultúrne podujatie spojené s návštevou Mikuláša pre deti a ich rodičov. Na Mikulášskom podujatí si deti a rodičia pozrú program pripravený žiakmi školy CSCS Bristol CIC, na dielňach si môžu vyrobiť vianočné ozdôbky, pozdravy a zapoja sa do aktivít spojených s vianočnou- mikulášskou tématikou. Na podujatí vystúpi čert, anjel a Mikuláš, ktorí deťom odovzdajú balíčky. Rodičom a deťom sa ponúkajú typické vianočné špeciality a nápoje. Podujatie je ukončené mikulášsou diskotékou s DJ-om a vyhlásením tomboly.

Očakávaný prínos projektu

Priblíženie vianočných a mikulášských tradícii slovenskej a českej komunite detí i dospelých v Bristole a širšom okolí.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 650 € 250 € 17,67 € 17,67 € 0,0023 €

Žiadosť číslo 1005/GB/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - mikulášske balíčky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1005/GB/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Spojené kráľovstvo z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com