22. festival « Keď sa ruža rozvíjala »

 

Organizátor

Matica Slovenská Međurić

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Međurić, Chorvatsko

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

5.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

16

Počet zasiahnutých

700

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Kultúrna identita slovenskej národnostnej menšiny začala sa sebavedomejšie a pestrejšie prezentovať na kultúrnych podujatiach Slovákov a Čechov až koncom 70.-tych rokov minulého storočia. Boli to tradičné dožinkové slávností a úprehliadky, ktoré sa konali v organizácií Zväzu Čechov a Slovákov v osadách, kde žili Slováci a Česi.
Keď si Chorvátska a Slovenská republika vydobyli samostatnosť a Slováci v Chorvátsku založili Maticu slovenskú v Chorvátsku, folklórne prehliadky začala organizovať Matica slovenská a potom Zväz, ktoré majú za cieľ a poslanie ochraňovať národné a kultúrne dedičstvo Slovákov v Chorvátsku a prispievať k spoznávaniu a zbližovaniu oboch spriatelených národov.

Očakávaný prínos projektu

Cez prezentáciu ľudového folklóru, prehĺbenie poznania vzájomnej blízkosti daných národov (SVK,CZE,CRO) a rozvoj ďalšej spolupráce medzi jednotlivými súbormi, v oblasti výmeny kultúrnych telies a vzájomné obohacovanie sa. A to práve cez blízkosť ľudových zvykov, tradícii, spevu a pestrosti ľudového kroja, ktoré budú predstavovať jednotlivé súbory a národy.

Dodatočné informácie

Pre mladých Slovákov žijúcich v Chorvátsku je v oblasti udržiavania kultúrnych tradícií najpríťažlivejší slovenský folklór, tanec, hudba a spev, ktorým sa venujú v našich súboroch.
Folklór, najmä tanec, piesne, hudba a ukážky výročných zvykov sú pre mladých ľudí najpútavejšou formou zachovávania slovenských ľudových tradícií v CRO a formujú ich vzťah k slovenským koreňom.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 3 500 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 150 € 1 500 € 134,38 € 3,07 € 0,1500 €

Žiadosť číslo 0991/HR/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Strava (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - 300,00 ine zdroje- autorske právo

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0991/HR/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Chorvátsko Nájomné - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Chorvátsko Jazyk a tvorivé ľudové techniky - dielne - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Chorvátsko Tvorba hudobných podkladov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com