Choreografia a metodická podpora pri nácviku hudobno - tanečného folklórneho pásma z oblasti Tekova

 

Organizátor

RSKS - Rakúsko-slovenský kultúrny spolok

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Viedeň

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2022 do 30.9.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Autorská a metodická podpora pri vzniku nového hudobno - tanečného bloku z oblasti Tekova pre tanečnú zložku a ľudovú hudbu FS Vinica, ktorý pôsobí od roku 2015 pri RSKS vo Viedni.
Hudobná úprava: Mgr. art. Juraj Bajús
Choreograf a metodická podpora: Mgr. art Martin Urban a Mgr. Tatiana Urbanová)

Očakávaný prínos projektu

S novým tanečným blokom z Tekova sa obnoví autorská tvorba FS Vinica (vedie Mgr. Art. Elena Repka) a ľudovej hudby VINICA (pod vedením Ing. Mariána Juska). Tvorba folklórneho súboru Vinica smeruje k tomu, aby prezentovala slovenský folklór a tradície v kozmopolitnej Viedni a v Rakusku. Nácvik nového programu pritiahne nových členov, podporí budovanie komunity a je formou prezentácie FS Vinica na každoročnom Folksfeste vo Viedni, na folklórnych festivaloch, ale aj na preferovaných aktivitách Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí (Pamätný deň Slovákov, Krajanský dvor, Krajanská nedeľa a pod.).

Dodatočné informácie

Autorská tvorba na tanečnom bloku z Tekova od Mgr. Art Martina Urbana pre FS Vinica je pokračovaním spolupráce, ktorú sme začali v Júni 2021 (formou víkendových sústredení, ktoré sa konali 20. a 21. Augusta 2021 a 28.Októbra 2021 vo Viedni). Časť tanečného bloku bola odprezentovaná na Folksfeste v Septembri 2021

FS Vinica pôsobí vo Viedni od roku 2015, má 25 aktívnych členov, organizačnou vedúcou je Bc. Jana Majerová a umelecky súbor vedie Mgr. Art Elena Repka. Súbor má vo svojom repertoári tance a spevy z rôznych regiónov Slovenska. FS Vinica každoročne organizuje Folksfest vo Viedni - festival tradičnej slovenskej kultúry, na ktorom vystupujú folklórne skupiny pôsobiace vo Viedni a umelci zo Slovenska.

Hudobná zložka FS Vinica pod vedením Ing. Mariána Jusku funguje od roku 2015 a jej členmi sú hudobníci: Marián Jusko (Husle), Marián Tokar (cimbal a basa), Marek Milko (viola, gitara), Vivien Vrana (heligónka a spev). Ľudová hudba v roku 2020 nahrala prvé CD.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 800 € 500 € 72,00 € 12,00 € 0,0100 €

Žiadosť číslo 0985/AT/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0985/AT/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com