Tradičná technika tkania a vytkávania na krosnách v obci Selenča (Srbsko)

 

Miesto realizácie

Selenča Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.3.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

7

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Tkanie patrilo medzi základné tradičné techniky, ktorým sa získávala látka na odev, textílie ale i výrobky určené na predaj, ktoré boli jedným zo základných zdrojov získavania financií. Najčastejšie sa tkalo plátno a vrecia, kým zložitejšie textílie - obrusy a uteráky sa vytkávali iba v niektorých rodinách. Bola to veľmi pracná namáhavá, ale predovšetkým zložitá technika, ktorú ovladali iba jednotlivci. Cieľom projektu je vyskúmať, popísať a zdokumentovať práve tieto náročnejšie techniky ručného tkania a vytkávania na krosnách, ktoré sa v súčasnosti vytrácajú a hrozí skutočnosť, že čoskoro v danej obci úplne zaniknú. V Selenči sú už iba štyri ženy, ktoré sa naposledy v 80. rokoch 20. storočia venovali tejto technike. Týmto výskumom by sa popísali a formou fotografie a videa zdokumentovali jednotlivé úkony potrebné na prípravu tkania – snovanie a uvádzanie do krosien a následne zložité postupy pri vytkavaní vzorov.

Očakávaný prínos projektu

Takto zdokumentované tradičné techniky tkania a ich postup by boli nápomocné pre budúce generácie jednotlivcov, ktorí by chceli ovládať túto techniku a zachrániť ju od zabudnutia.

Dodatočné informácie

Výdavky na nákup tovaru súvisiaceho s realizáciou projektu:
300€ Pomocné náčinie na tkanie (výroba niteľníc a palíc na dvíhanie nití osnovy).
1000€ Výkup pôvodných tkaných textilií – obrusov a uterákom s tradičnými vytkavanými vzormy.
350€ Pamok použitý na osnovu a zátku pri tkaní, farebné bavlnky na vytvaranie vytkavaných vzorov.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 650 € 1 600 € 521,43 € 3,65 € 0,0381 €

Žiadosť číslo 0903/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Iné - Nákup náčinia na tkanie, textilií, pamoku

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0903/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com