Slovenské ľudové remeslá

 

Organizátor

Michal Ďurovka

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Kysáč, v slávnostnej sieni reštaurácie Romansa, ktorá sa nachádza v historickom, bývalom Ferkovom dome, ktorý je pod ochranou štátu, ako kultúrna pamätihodnosť.

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.11.2022 do 12.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Charakteristikou dielní slovenských ľudových remesiel je
získanie zručností, vedomostí, schopností, a zoznámenie
sa s umeleckými remeslami Slovákov na Slovensku ako i medzi Slovákmi na Dolnej zemi.
Začrietie do minulosti, do tajov hrnčiarstva, čipkárstva, drotárstva,
vyšívkárstva,... Vyšívanie ľudových krojov, výroba hlinených nádob, práca s drôtom, ... znovu ožijú vďaka
láske k folklóru a ľudovému dedičstvu našich predkov.
Dielne budú viesť renomovaní ľudoví umelci a frekventanti budú žiaci základných škôl z
Kysáča a Báčskeho Petrovca.

Očakávaný prínos projektu

Pestovanie úcty ku slovenským koreňom, rozvíjanie
kreativity a zodpovednosť k zachovaniu ľudovej kultúry a
umeleckého dedičstva Slovákov, medzi
žiakmi slovenského pôvodu v Srbsku s dôrazom na
ľudové remeslá hrnčiarstvo, čipkárstvo, drotárstvo, vyšívkárstvo,...

Dodatočné informácie

Projekt budú sledovať všetky slovenské médiá, takže
projekt zasiahne mnohých čitateľov, divákov a
poslucháčov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 10 800 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 200 € 1 200 € 110,00 € 0,44 € 0,0286 €

Žiadosť číslo 0849/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0849/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Víkendové online vzdelávanie v slovenčine pre krajanské deti z celého sveta - od 3.12.2022 do 3.12.2022

Srbsko 30. Festival Spievajže si, spievaj - od 23.10.2022 do 3.12.2022

Srbsko Podpora matičnej činnosti v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko Činnosť Etno odbočky v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR - od 20.6.2022 do 10.12.2022

Srbsko Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov - od 1.1.2022 do 10.12.2022

Srbsko SLOVENSKÉ DETSKÉ DIVADIELKO - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Tešíme sa z Vianoc - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko KNIHA 50 ROKOV ČINOSTI KUS ZVOLEN KULPIN - od 1.6.2022 do 15.12.2022

Srbsko Tvorí celá škola - od 1.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Kovačický kalendár 2023 - tlač - od 1.11.2022 do 15.12.2022

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Pazovský kalendár 2023 - od 1.8.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Po stopách petrovských matičiarov - od 30.4.2022 do 15.12.2022

Srbsko Slovenské knihy do našej knižnice - od 15.5.2022 do 17.12.2022

Srbsko Večerné edukície na umelecké školy pre deti a mládež - od 4.11.2022 do 18.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko Učebňa v prírode a úprava ihriska - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Po slovensky na strednej škole - od 1.9.2022 do 20.12.2022

Srbsko Slovenčina aj pre predškolákov - od 1.2.2022 do 20.12.2022

Srbsko Kabaret 3 - od 1.7.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Technické zabezpečenie pre MOMS v Selenči - od 15.8.2022 do 20.12.2022

Srbsko Internetový ČAROSLOV - naša skutočnosť a budúcnosť - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Údržba web stránky pre dištančné vzdelávanie - od 16.1.2022 do 22.12.2022

Srbsko Deti a básne - od 1.7.2022 do 22.12.2022

Srbsko Čo hovoria deti - od 1.6.2022 do 22.12.2022

Srbsko Rozhlasový krúžok pre deti - od 1.9.2022 do 22.12.2022

Srbsko Hrajme sa spolu- prispievanie k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti v materských školách v Srbsku - od 24.8.2022 do 22.12.2022

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Vybavenie Asociácie slovenských pedagógov - od 1.7.2022 do 23.12.2022

Srbsko Retrospektíva týždňa - od 1.1.2022 do 24.12.2022

Srbsko Postrehy, úvahy, kritiky... - od 1.4.2022 do 24.12.2022

Srbsko Jazykové okienko - od 2.4.2022 do 24.12.2022

Srbsko Školské divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Organizácia tematických výstav s tradičnými a súčasnými témami - od 8.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Výskum a prezentácia srbsko-slovenských literárnych vzt?ahov - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Publikácia Zločiny proti Slovákom vo Vojvodine počas druhej svetovej vojny - od 26.4.2022 do 26.12.2022

Srbsko časopis Náš život - od 27.11.2022 do 27.12.2022

Srbsko Tradičné vedomosti - netradičné pomôcky - od 30.3.2022 do 29.12.2022

Srbsko Dozvuky - od 3.1.2022 do 29.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Dejiny Matice slovenskej v Juhoslávii - (1861..., 1932-1948). - od 5.1.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Pivnická svadba - od 3.1.2022 do 30.12.2022

Srbsko Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica - od 1.6.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko MALIARSKE STOJANI - od 16.5.2022 do 30.12.2022

Srbsko Výstava 50 rokov KUS ZVOLEN - od 30.7.2022 do 30.12.2022

Srbsko Som Slovák a som na to hrdý - od 30.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Pamiatka budúcim pokoleniam - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Nákup zvukovej techniky - od 30.5.2022 do 30.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Multisenzorická miestnosť so vzdelávacím a didaktickým obsahom - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com