Koncert v rámci 18. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

26.11.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Tematické koncerty sú každoročne súčasťou Konferencií muzikológov a hudobných odborníkov a od minulého roku organizáciu a realizáciu koncertov prebrala Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine. Na koncertoch sa prezentuje tvorba hudobných osobností z radou vojvodinských Slovákov, hudba slovenských a svetových skladateľov. Účinkujúci sú špičkoví sólisti, komorné súbory alebo orchestre z domova a zo Slovenskej republiky.

Očakávaný prínos projektu

Účastníci konferencie a širšia verejnosť príležitostnými koncertmi majú možnosť spoznať najmä tvorbu hudobných osobností z radov vojvodinských Slovákov (M. Kmeťa, J. Feríka, J. Nosála, K. Benkovej...), vypočuť si predvedenia vokálnych a inštrumentálnych interpretov ako aj hudobné zoskupenia z radov vojvodinských Slovákov, ako aj hosťujúcich súborov zo Slovenskej republiky.

Dodatočné informácie

Organizácia a príprava koncertu: Mgr. Art. Slovenka Benková-Martinková PhD,- hudobná zložka Annamária Boldocká-Grbićová - dramaturgia, Anna Medveďová - organizátorka

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 7 200 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 850 € 700 € 92,50 € 6,17 € 0,0167 €

Žiadosť číslo 0808/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0808/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenská grafika v Srbsku - od 1.10.2022 do 1.12.2022

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com