Miestny odbor Dobanovce - tepna kultúrneho a spoločenského života Slovákov

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Dobanovce

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Dobanovce

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

250

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V roku 2022 Miestny odbor v Dobanovciach, v rámci ktorého aktívne pôsobia SKOS Šafárik a Aktív žien zaznamená 20. výročie od obnovenia činnosti ako aj 10. výročie od uvedenia do prevádzke nového Slovenského domu v Dobanovciach. MOMS Dobanovce, hoci počtom malý (kôli malému počtu Slovákov žijúcich v osade) patrí medzi najaktívnejšie MOMS v Srbsku o čom svedčí nepriehnadnuteľnosť ich účasti na všetkých dôležitých podujatiach, ktoré organizujú Slováci v Srbsku ako aj spolupráca s Veľvyslanectvom SR a spolkami v Kragujevci. V rámci zaznamenávania týchto výročí MOMS plánuje uskutočniť množstvo kultúrnych podujatí (večierkov, výstav, prezentácií kníh, detských tvorivých dielní...). V letných mesiacoch, keď to epidemiologická situácia dovolí zrealizuje sa centrálna oslava, v rámci ktorej bude priliehavý kultúrno-umelcký program a jarmok umenia.

Očakávaný prínos projektu

Posilnenie národného povedomia a kultúrnej identity dobanovských Slovákov

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 620 € 900 € 6,48 € 0,81 € 0,0214 €

Žiadosť číslo 0779/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0779/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com