Omietanie stien a stropov v podkroví a na schodisku budovy MOMS Biele Blato

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Biele Blato

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Biele Blato

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.8.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

35

Počet zasiahnutých

2 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

MOMS v Bielom Blate v roku 2019 vymuroval a zastrešil matičnú budovu v Bielom Blate. V roku 2020 sú inštalované okná a dvere, vyoknané sú klampiarske práce, nainštalovaná bola elektrina. V roku 2021 bola vykonaná montáž tepelnej izolácie a nalievanie cementového poteru na podlahu, obkladanie dlaždicami podlahy a stien na prízemí a poschodí budovy. Na rok 2022 je zaplánované najprv vykonať izoláciu strechy budovy (podkrovia) sklenenou vlnou, následne zatepliť podlahu podkrovia budovy polystyrénovými doskami, a v tejto fáze omietanie stien a stropov podkrovia a schodiska budovy MOMS Biele Blato, čo by umožnilo používanie podkrovia budovy na rôzne zmysluplné účely.

Očakávaný prínos projektu

Získanie adekvátnych priestorov pre spoločensko-kultúrne podujatia slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku za účelom zachovania a pestovania slovenského národného povedomia,

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 100 € 2 800 € 88,57 € 1,24 € 0,0667 €

Žiadosť číslo 0742/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: materiál a práce na omietaní

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0742/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com