Stretnutie folkloristov

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Našice - Josipovac Punitovsky

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 30.9.2022 do 2.10.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

46

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Organizácia zrojdňovej folklórno-tvorivej dielne pre folkloristov slovenských matíc, teda slovenských kultúrno-umeleckých spolkov v Chorvátsku so zameraním na autochtonný materiál a budovanie vzťahu ku slovenským tradíciam vlastného prostredia. Projekt má edukačno-umelecký charakter, prepája scénicky prejav s ľudovým umeleckým prejavom predkov a rozvíja autorský výtvarný prejav účastníkov dielne. Na dielni s azúčastni 2-4 folkloristi z každého slovenského kultúrno-umeleckého spolku v Chorvátsku, úhrne okolo 40 osôb. Dielňa bude prebiehať v proiestoroch Slovenského kultúrneho centra Našice a prípadne v kultúrnom dome v Josipovci Punitovskom v septembri 2022 (počas troch dni, a presný termín bude určená do júla 2021).

Očakávaný prínos projektu

Projekt má edukačno-umelecký charakter. Prepája scénicky prejav s ľudovým umeleckým prejavom predkov a rozvíja autorský výtvarný prejav účastníkov dielne. Očakávaný prínos projektu je zvyšenie slovenského povedomia medzi krajanmi v Chorvátsku, rozširenie vedomosti o spôsobe života vlastných predkov. Poukazuje sa na hodnotu materiálu z vlastného prostredia a jeho význam v zachovaní tradícií. Účastníkov projekt motivuje k výskumu vlastného prostredia a k samostatnej tvorivej činnosti.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 6 500 €.

 

Viac informácií:

https://skc.hr/sk/informacia-o-projekte-stretnutie-folkloristov-2/

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 400 € 3 000 € 95,65 € 14,67 € 0,3000 €

Žiadosť číslo 0625/HR/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0625/HR/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com