Dobrí apeťík!....sárma, láska, Čaba

 

Miesto realizácie

Békéšska Čaba

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 2.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

300

Počet zasiahnutých

25 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Dneska je veľká móda vydávať staré recepty. Máme aj taký pocit, že bárskto to môže zostaviť. Na to sa podieľa aj Slovenská samospráva župného mesta Békešská Čaba. Ale prečo chceme vydať ešte malý kuchárský zošit, čo bude sprievodcom dvojdňového gastrohistorického festiválu na Čabe a v čom to môže byť výnimočná? Naša samospráva nechce dať do rúk čitateľov len „tradičnú“ knihu ale chceme aj to, aby prostredníctvom toho sa oboznámili s možno pre nich menej známymi faktami a okolnosťami vzniku daných jedál. No a práve tieto jedlo sa môžu návštevníci nie len v tom malom zošitku vidieť ale na akcii, čo meno bude mať: Dobrí apeťík!, aj ochutnať.
Akcia a malá brožurka by mohli byť splnením dlhoročného želania čabianskych Slovákov. Hlavným cieľom programu a publikácie je predstaviť a odhaliť gastronomickú históriu našich Slovákov od starého domova cez obdobia znovuzaloženia mesta, kde sa naši predkovia museli prispôsobovať k novým podmienkam a prešli na extenzívny chov dobytka, až po vzniku bohatých slovenských záhradných tradícií. Forma a obsah zošitku predstavujú netradičný obraz diela gastronomickej histórie, ale naším hlavným cieľom je posilniť lokálnu slovenskú identitu uverejniť v jednom diele pôvodné autentické recepty a postupy, ktoré sa zachovali v najstaršej generácii slovenského jazyka. Každý národ má významné gastronomické dedičstvo, ktoré vytvorili jeho predkovia, a to platí aj pre Slovákov Čaby. Skutočnosť, že pridaním trochy korenia, historického pozadia, vysvetlení a súvislostí k týmto receptom, kultúrnym pokladom predkov dnešným Slovákom a tým aj celému Maďarsku, pretože naša gastronómia je spoločným pokladom. Podľa našich plánov obsah knihy by mal vyzerať nasledovne:
1. Úvod
2. Varenie v Čabe
3. Tematický zborník receptov s historickým a kultúrnym pozadím
4. Kuchyňa susedov: iné dolnozemské slovenské gastronomické špeciality
Rovnako ako výsledná publikácia, aj predstavenie jedinečné tým, že ide o dvojdňové podujatie. Uskutočnenie projektu plánujeme vo všetkých miestnostiach a na nádvorí Slovenského oblastného domu v Békešskej Čabe, kde sa budú prezentovať špeciality slovenský z publikácie. Hostia dostanú bezplatný výtlačok publikácie, takže ju budú môcť držať v rukách a listovať v nej. Návštevníci sa budú môcť ponoriť do bohatej histórie svojich predkov a samozrejme do ich gastronómie.

Očakávaný prínos projektu

Naše vydanie chce upozorniť čitateľov na to aký poklad skrýva v našich hlavách a na poličkách kuchyne. Ten mlaučký „zborník“ slovenských receptov nám môže dávať také informácie a upozorniť na také menšie fakty, ktoré sa ovplyvnili na vývoj toho výnimočného klenotu našich predkov. Netajený ciel nášho projektu je navrátiť tradičné slovenské kuchárske vedomosti do rodín, ktoré sa postupne vytrácajú vďaka konzumného svetu. Chceme poukázať, že gastronomické hodnoty tvoria veľkú časť našej slovenskej identity.

Dodatočné informácie

Najlepším príkladom jedinečnosti čabianskej slovenskej kuchyne je rozdiel medzi čabianskymi slovenskými bryndzovými haluškami a bryndzovými haluškami materskej krajiny. Prečo môže byť taký veľký rozdiel v kuchyni jedného národa? Odpoveď na našu otázku nájdeme v tom, že predkovia čabianskych, resp. dolnozemských Slovákov sa museli prispôsobovať k novým podmienkam čo nešlo hneď odrazu. V našej knihe chceme hľadať súvislosti a odhaliť menej známe fakty čo ovplyvňovali na našu kuchyňu.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 300 € 500 € 11,00 € 0,13 € 0,0050 €

Žiadosť číslo 0473/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0473/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com