Slovenská samospráva v Legínde

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

 

Krajanské dotácie z VPN v Maďarsku

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 1 50 000 HUF
  2022 Slovenský letný tábor v Legínde 50 000 HUF
2021 2 200 000 HUF
2020 2 250 000 HUF
2019 2 100 000 HUF
2018 0 0 HUF
2017 0 0 HUF
2016 0 0 HUF
  2016-2022 7 600 000 HUF
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť


Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Maďarsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com