SPORT legal, s.r.o

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Oblasť

nezaradená

 

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 4 12 000 1 011 000 135 698 € 0 €
  1.6.2022 - 30.11.2022
Barcelona, FC Barcelona
Vzdelávanie
LADISLAV KUBALA - svetobčan
Žiadosť číslo M082/SK/2022 (M)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 000 1 000 000 37 300 €
Požadované položky: Propagácia (BV), Predtlačová príprava a tlač (BV), Grafické práce (BV), Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV), Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV), Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Zabezpečenie rekvizít (BV), Reprezentančné náklady (BV)
0 €
  1.5.2022 - 31.12.2022
Barcelona,
Vzdelávanie
Ladislav KUBALA - CAT, ESP, ENG
Žiadosť číslo 0624/SK/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
5 000 5 000 52 000 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV)
0 €
  1.4.2022 - 31.12.2022
Bratislava, Šahy, Praha, Barelona, Sevilla, Madrid
informácie
Ferdinand DAUČÍK
Žiadosť číslo 0622/SK/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
3 000 3 000 23 699 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Ubytovanie a doprava
0 €
  1.3.2022 - 31.12.2022
máj 2021
informácie
Ladislav KUBALA
Žiadosť číslo 0618/SK/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
3 000 3 000 22 699 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Cestovné a ubytovanie
0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 4 12 000 1 011 000 135 698 € 0 € (0%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Slovenská republika

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com