Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Masarikova 2 22 230 Erdevik

Viac informácií

oberedi@gmail.com

 

Miesto pôsobenia na mape

 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com