Vzdelávacie Centrum pre Slovenské Deti v Dubline / Educational Centre for Slovak Children Ireland Ltd.

 

Miesto pôsobenia

Írsko Írsko (22 000 krajanov)

Viac informácií

-

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Dubline je nezisková organizácia, zabezpečujúca vyučovanie materinského jazyku detí, žiakov a študentov slovenskej národnosti žijúcich v Írskej republike už od roku 2008.

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 1 225 800 35 700 € 20 000 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Írsko – Dublin
Vzdelávanie
Zabezpečenie prevádzky VzC pre slovenské deti v Írsku v Dubline.
Žiadosť číslo 0952/IE/2021
Podporená
Zmluva v registri
225 800 35 700 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní;kancelárske potreby;poštovné;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;ocenenia
20 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 4 625 2 100 101 900 € 21 000 €
2019 5 86 1 660 62 500 € 21 400 €
2018 5 340 1 260 75 100 € 23 000 €
2017 7 - - 68 100 € 13 000 €
2016 6 - - 61 600 € 13 000 €
  2016-2021 28 1 276 5 820 404 900 € 111 400 € (28%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Írsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.