Združenie pre zachovanie kultúry, tradície a umenia Selenča

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 3 180 110 500 20 650 € 1 500 €
  29.5.2022 - 29.5.2022
ZŠ a Dom kultúry v Selenči
Kultúra
Folkloriny
Žiadosť číslo M068/RS/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
100 500 2 730 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Propagácia (BV), Doprava (BV), Strava (BV), Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV), Nákup kníh a literatúry (BV), Nákup materiálov a surovín (BV), Reprezentančné náklady (BV), Ocenenia (BV), Iné - bankové poplatky
1 000 €
  15.1.2022 - 15.12.2022
Báčsky Petrovec, Selenča
kultúra
Nová dolnozemská pieseň
Žiadosť číslo 0769/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
60 100 000 16 170 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Ocenenia (BV)
0 €
  15.1.2022 - 15.12.2022
Selenča
informácie
Ľudová hudba v Selenči
Žiadosť číslo 1001/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 10 000 1 750 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 3 75 20 200 4 350 € 1 500 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 6 255 130 700 25 000 € 3 000 € (12%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com