Základná škola Maršal Tito Padina

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Základná škola maršala Tita, Námestie oslobodenia 22, 26215 Padina, Srbsko

Viac informácií

padina.edu.rs/

ospadina@mts.rs

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

ZŠ Padina vyučuje, ako jediná na slovenskom jazyku celý vyučujúci proces. Deti dosahujú vynikajúce výsledky z rôzných oblastí výučby a mimoškolských aktivít.

ZŠ Maršala Tita je počtom žiakov najvačšia slovenská škola, aj na svete v zahraničí, kde žijú Slováci. Vyučovanie je na slovenskom jazyku.Naši žiaci, na čele so svojimi profesormi, sú veľmi usilovní, a máme každý školský rok skvelé výsledky.

ZŠ M.Tita je počtom 450 žiakov najvačšia slovenská škola, v zahraničí. Celý vyučovací proces sa realizuje na slovenskom jazyku. Naši žiaci, na čele so svojimi profesormi, sú veľmi usilovní, a máme každý školský rok skvelé výsledky.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 10 2 295 15 000 36 430 € 5 200 €
  20.6.2021 - 15.8.2021
Základná škola maršala Tita v Padine - Telocvična
Vzdelávanie
Pokračujeme v renovacii telocvične - II čast
Žiadosť číslo 0017/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
410 700 1 500 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.5.2021 - 1.6.2021
Padina
Kultúra
Kultúrno spoločenské vzdelávanie detí
Žiadosť číslo 0018/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
500 5 600 4 050 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.6.2021 - 15.8.2021
Specijalna trieda pre deti s osobitnimi potrebami, Zakladna škola Maršal Tito
Vzdelávanie
Rozlišne potreby pre rozlišne deti
Žiadosť číslo 0022/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
10 40 3 800 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok;rekvizity;technické a nábytkové vybavenie kancelárie
0 €
  10.5.2021 - 8.11.2021
Základná škola maršala Tita v Padine
Médiá
Časopis Mladost -školsky časopis
Žiadosť číslo 0023/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
10 700 500 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  27.6.2021 - 15.8.2021
Základná škola maršala Tita v Padine
Vzdelávanie
Vitame prvakov
Žiadosť číslo 0032/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
30 500 2 800 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie
0 €
  20.6.2021 - 20.8.2021
Základná škola maršala Tita v Padine
Vzdelávanie
Dajme chodbam novy vzhlad - I čast
Žiadosť číslo 0036/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
510 1 000 12 000 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
0 €
  13.6.2021 - 1.9.2021
Nakup učebnic v Slovenskej republiky
Vzdelávanie
Učebnice pre deti s osobitnymi potrebami
Žiadosť číslo 0066/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
15 40 1 500 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok
1 200 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.6.2021 - 18.7.2021
Základná škola maršala Tita v Padine
Vzdelávanie
Modernizácia kabinetu
Žiadosť číslo 0433/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
300 320 2 100 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie
0 €
  13.6.2021 - 1.9.2021
Základná škola maršala Tita v Padine
Vzdelávanie
Multimedialna učebňa 1
Žiadosť číslo 0696/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
10 500 5 180 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  29.4.2021 - 31.5.2021
Padina
Kultúra
Slávnostná Akadémia pri príležitosti 55.výročia otvorenia Základnej školy M.Tita.
Žiadosť číslo 0967/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
500 5 600 3 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);inštalácia výstav;ubytovanie;strava;reprezentačné náklady;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 20 3 273 22 922 60 919 € 21 900 €
2019 13 2 456 11 567 90 238 € 9 900 €
2018 6 1 309 11 825 13 675 € 5 750 €
2017 1 - - 5 670 € 1 000 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2021 50 9 333 61 314 206 932 € 43 750 € (21%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.