Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Viac informácií

-

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Spolupráca škôl na spoločných podujatiach, spoznávanie slovenských literátov žiakmi prostrednictvom besied a tvorivých aktivít, oslava dňa materinského jazyka. Spolupráca škôl a pedag?gov.

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2021 0 - - 0 € 0 €
2020 3 85 720 58 000 € 5 000 €
2019 2 1 200 2 000 77 800 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2021 5 1 285 2 720 135 800 € 5 000 € (4%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.