STREDISKO PRE KULTúRU, ŠPORT, TURISTYKU A INFORMOVANIE PADINA

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Stredisko pre kultúru, šport, turistyku a informovanie založené je v 2017 roku, s cieľom v oblasti pôsobenia a zdokonaľovania kultúry, športu, turistiky a informovania za cieľom zlepšenia kvality života občanov Padiny

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 2 35 650 3 566 € 600 €
  1.5.2022 - 30.11.2022
Padina
kultúra
Vytváranie podmienok pre prácu v zimnom období
Žiadosť číslo 0826/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
15 500 2 436 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (KV)
0 €
  30.3.2022 - 30.9.2022
Padina
Vzdelávanie
Nové technické zariadenie
Žiadosť číslo 0983/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 150 1 130 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 2 120 600 4 940 € 0 €
2020 1 3 1 000 2 000 € 1 000 €
2019 1 100 1 500 1 880 € 800 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 6 258 3 750 12 386 € 2 400 € (19%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com