Okenko CIC

 

Miesto pôsobenia

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

•Sobotná škola – výuka slovenčiny pre deti od 0-14 rokov •Organizácia kultúrnych podujatí ako Mikuláš, Deň detí, Veľká noc , Orientačný pochod, víkendové výlety , stanovačky •Zaujmové krúžky ako tanec, šport , knižný klub, výtvarná a drama

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 12 2 028 12 760 96 130 € 12 000 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Londýn, Spojené kráľovstvo a Poľanovce, Slovenská republika
Kultúra
Letný výmenný pobyt detí v rodinách (Poľanovce&Londýn)
Žiadosť číslo 1044/GB/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
12 60 6 650 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy;fotografie;inštalácia výstav;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;rekvizity;krojové vybavenie;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;kancelárske potreby;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Londýn, Spojené kráľovstvo
Vzdelávanie
Pedagogické poradenstvo a logopedická a psychologická prednáška pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Žiadosť číslo 1049/GB/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
1 000 5 000 14 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);fotografie;inštalácia výstav;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;ocenenia
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Londýn, Spojené kráľovstvo
Vzdelávanie
Slovenské vzdelávacie centrum Okenko
Žiadosť číslo 0922/GB/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 300 17 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);archivácia;fotografie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní;rekvizity;kancelárske potreby;poštovné;technické zabezpečenie;ocenenia
8 000 €
Schválené položky: obmedzenie položiek: schvaľujú sa IBA: prenájom priestorov; nákup PC a tlačiarní
  1.1.2021 - 31.12.2021
Spojené kráľovstvo
Kultúra
Folklór v Anglicku
Žiadosť číslo 0923/GB/2021
Podporená
Zmluva v registri
60 1 000 7 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;fotografie;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity;krojové vybavenie;poštovné;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;ocenenia
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Londýn, Spojené kráľovstvo
Kultúra
Veľkonočná akcia
Žiadosť číslo 0924/GB/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
45 1 000 7 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);fotografie;inštalácia výstav;doprava;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity;krojové vybavenie;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;ocenenia
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Londýn, Spojené kráľovstvo
Kultúra
Mikulášska akcia
Žiadosť číslo 0925/GB/2021
Podporená
Zmluva v registri
700 1 000 7 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);fotografie;inštalácia výstav;doprava;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity;krojové vybavenie;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;ocenenia
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Londýn, Spojené kráľovstvo
Kultúra
Slovenská knižnica v Okienku
Žiadosť číslo 0959/GB/2021
Podporená
Zmluva v registri
45 1 000 7 030 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);distribúcia;archivácia;grafické úpravy;inštalácia výstav;doprava;strava;prenájom priestorov;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;kancelárske potreby;poštovné;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom;technické zabezpečenie;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Londýn, Spojené kráľovstvo
Vzdelávanie
Nákup notebookov a tlačiarne pre učiteľský zbor
Žiadosť číslo 0962/GB/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
5 300 5 000 €
Požadované položky: nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Slovenská republika
Kultúra
Účasť učiteľského zboru na podujatiach USZZ
Žiadosť číslo 0963/GB/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
3 50 1 800 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť učiteľského zboru na vzdelávacích podujatiach v zahraničí
Žiadosť číslo 0964/GB/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
5 50 2 000 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Londýn, Spojené kráľovstvo
Vzdelávanie
Prax slovenských študentov v Londýne aj po Brexite.
Žiadosť číslo 1017/GB/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
3 2 000 7 500 €
Požadované položky: propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;ubytovanie;strava;nákup učebníc a didaktických pomôcok;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;kancelárske potreby
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Londýn, Spojené kráľovstvo
Vzdelávanie
Starostlivosť o mentálne zdravie Slovákov žijúcich v zahraničí
Žiadosť číslo 1030/GB/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
100 1 000 13 650 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);distribúcia;inštalácia výstav;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;ocenenia
0 €
2020 9 1 221 5 500 60 570 € 10 500 €
2019 1 150 300 20 000 € 1 800 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2021 22 3 399 18 560 176 700 € 24 300 € (14%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Spojené kráľovstvo z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.