Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jánošík

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Maršala Tita 5 26 362 Janošik

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Strediskom kultúrnych dianí je veľká budova Doma kultúry, v ktorej sú, okrem kinosály a miestneho spoločenstva, umiestnené aj spolok šachistov, spolok žien, spolok mladých, kancelária SKUS-u Jánošík a cafe-bar TNT.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2022 0 - - 0 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
2019 2 200 3 200 2 550 € 800 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 2 200 3 200 2 550 € 800 € (31%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com