Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Maršala Tita 85 21 472 Kulpin

Viac informácií

kuszvolen@gmail.com

 

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 3 350 3 200 5 400 € 2 300 €
  1.6.2022 - 30.7.2022
Kulpín
Informácie
50 rokov obnoveného KUS Zvolen - Svadba voľakedy a dnes
Žiadosť číslo 0948/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 2 000 2 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 1.9.2022
Kulpín
kultúra
Kúpa stolov a lavičiek pre KUS Zvolen
Žiadosť číslo 0951/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 200 1 000 €
Požadované položky: Nákup nábytku (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2022 - 31.8.2022
Kulpín
kultúra
Výmena okien na budove KUS ZVolen - druhá fáza
Žiadosť číslo 0907/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 1 000 2 100 €
Požadované položky: Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 3 90 3 000 3 950 € 2 900 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
2018 1 - - 3 000 € 1 500 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
2016 10 - - 23 900 € 3 000 €
  2016-2022 17 440 6 200 36 250 € 9 700 € (27%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com