Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Bielom Blate

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Maršala Tita 33, 232 05 Biele Blato, Zreňanin, Srbsko

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Meno zboru: Biele Blato

Počet duší: 410

Dátum založenia: 1883

Dátum výstavby chrámu: 1902

Dátum výstavby fary: 1903

Farár: PhDr.Mgr. Branislav Kulík

Dozorca: Ján Sládeček (0641316847)

Kantor: Adrián Šofranko

Adresa: Maršala Tita 33, 23 205 Biele Blato

Telefón: +381 23 889 120

E-mail: branislav.kulik@gmail.com

Bohoslužby: 9:30h a 14:00h

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 1 430 501 10 000 € 10 000 €
  1.6.2022 - 1.12.2022
Biele Blato
Vzdelávanie
Oprava Slovenského Chrámu Božieho
Žiadosť číslo 0292/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
430 501 10 000 €
Požadované položky: a. klampiarske práce - práca a materiál - odkvapový systém pre atmosferickú vodu, teda zber, skladovanie a odstránenie istej. Oprávka časti strechy nad oltárom, ktorá je vrobená z mede a momentálne preteká. Materiál: zink, oceľ a meď. Cena 2800 eur. b. stavebné práce - práce na hlavnom portále, na stĺpoch a schodoch. Ich oprávka, domurovávanie, vylievanie a montáž pomocných stĺpoch. Poťažne vydláždenie hlavných vstupných schodov. Materiál: cement - LaFare, tehla - Kikinda, betón - MB30, MB60 a MB90, kachličky po výbere, odhad 50eur po metre štvorcovom. Cena: 5700 eur. c. maliarske práce - ukončenie maľovanie dolnej časti vonkajška Chrámu. Materiál: JUB disperzia. Cena: 1500 eur
10 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 6 1 700 102 803 60 985 € 5 000 €
2020 3 640 100 501 12 060 € 6 000 €
2019 1 3 501 1 600 € 0 €
2018 1 3 501 850 € 600 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 12 2 776 204 807 85 495 € 21 600 € (25%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo


Sväté omše v zahraničí

Slovenské katolícke misie v zahraničí

ECAV zbory v zahraničí

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.